Werkwijze voor de vervaardiging van doorloopcoquilles voor strenggietmachines alsmede kalibreerdoorn voor het uitvoeren van de werkwijze.

 • Inventors:
 • Assignees: Kabel Metallwerke Ghh
 • Publication Date: October 02, 2000
 • Publication Number: NL-193900-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle