Werkwijze ter bereiding van polycyclische, stikstof bevattende verbindingen met gewasbeschermende en/of plantengroeiregelende werking en preparaten daarvan.

 • Inventors:
 • Assignees: Basf Ag
 • Publication Date: November 01, 1990
 • Publication Number: NL-186908-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle