Werkwijze voor het bereiden van een roestvrij gietstaal, alsmede uit een dergelijk staal vervaardigde gevormde voortbrengselen.

 • Inventors:
 • Assignees: Jgc Corp
 • Publication Date: September 01, 1988
 • Publication Number: NL-183834-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle